โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

หลักสูตร: สากลและต่างประเทศลงทุนโดยตรง. กรมส่งออก


Share by Twitter

สากล, ลงทุนโดยตรง การลงทุนในต่างประเทศทำสัญญาระหว่างประเทศแผนกส่งออก หลักสูตรการศึกษาทางไกล - หลักสูตร:

 1. การทำให้เป็นของนานาชาติ
 2. สัญญาระหว่างประเทศ
 3. กรมส่งออก
 4. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย Internationalization
ยังมีอยู่ใน: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Internacionalización อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Internationalisation

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

 1. ปริญญาเอก : การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
 2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

ขอข้อมูล หลักสูตร: สากลและต่างประเทศลงทุนโดยตรง

วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนโดยตรง

วิธีวิทยา: อีเลิร์นนิง / การเรียนทางไกล.

ตัวอย่างของหลักสูตร:
สัญญาระหว่างประเทศ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ระยะเวลาเรียน: 7 สัปดาห์ที่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนานาชาติและ การลงทุนโดยตรง:

 1. คุ้นเคย นักเรียนด้วยสัญญาระหว่างประเทศตามที่ใช้ในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
 2. เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าและใช้ภาคการส่งออก เรายังจะหารือเกี่ยวกับหน้าที่และเป้าหมายของภาคการส่งออก
 3. การเสนอวิสัยทัศน์ระดับโลกของต่างประเทศลงทุนโดยตรง ความเข้าใจบทบาทของ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
 4. ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆในการปฏิบัติตามเพื่อจัดตั้ง บริษัท ต่างประเทศ
 5. ต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบและกลยุทธ์ของธุรกิจสากล
 6. หลักสูตรในสากลและ การลงทุนโดยตรง มีไว้สำหรับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในสากลขององค์กร(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2024)