EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค การค้าเสรี

หน่วยการเรียน: สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค. หลักสูตร:

  1. เบื้องต้น สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค (SAARC).
  2. สื่อสาร, เศรษฐกิจ, การขนส่ง...: พื้นที่ของความร่วมมือ.
  3. สิทธิพิเศษการจัดเทรดดิ้ง สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค.
  4. เขตการค้าเสรีเอเชียใต้ ยูเนี่ยนทางเศรษฐกิจเอเชียใต้.
  5. การค้าต่างประเทศ สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค.

ตัวอย่างของหลักสูตร สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค:
สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค (SAARC)

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตรปริญญาโท) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ)

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Asociación Cooperación Regional Sur de Asia อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR)

สรุปหลักสูตร สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค

ปากีสถาน

สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค (SAARC) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อมันถูกนำกฎบัตรอย่างเป็นทางการที่ 8 ธันวาคม 1985 โดยผู้นำของรัฐหรือรัฐบาลบังกลาเทศภูฏานอินเดีย มัลดีฟส์เนปาลปากีสถานและศรีลังกา

สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค มีเวทีสำหรับประชาชนของเอเชียใต้เพื่อทำงานร่วมกันในจิตวิญญาณของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการในการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมในรัฐสมาชิก

จัด การค้าขาย สิทธิพิเศษ สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค
ในเดือนธันวาคม 1991 ที่หกประชุมที่จัดขึ้นใน โคลัมโบ ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งรัฐบาล ฝัง - กลุ่ม ในการกำหนดข้อตกลงสร้าง สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค สิทธิพิเศษการจัด โดย 1997 รับมติภายใน สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค ที่ตกลง ได้ลงนามในวันที่ 11 เมษายน 1993 และบังคับที่ 7 ธันวาคม 1995 ดีล่วงหน้าก่อนวันกำหนดโดย โคลัมโบ ประชุมสุดยอด ข้อตกลงสะท้อนความต้องการของประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนสัมปทาน

สี่รอบการเจรจาการค้าได้สรุปตาม SAPTA ครอบคลุมมากกว่า 5000 สินค้า แต่ละรอบสมทบกับแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการคุ้มครองสินค้าและลึกของสัมปทานภาษีไปก่อนหน้ารอบ

เขตการค้าเอเชียใต้ฟร
SAPTA ถูก วาดภาพ หลักเป็นขั้นตอนแรกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไปยัง ภาคใต้เอเชีย ฟรี การค้า พื้นที่ ชั้นนำต่อมาทางCustomsศุลกากร สหภาพ, ตลาดร่วม เศรษฐกิจ สหภาพ ในปี 1995 สมัยที่สิบหกของคณะรัฐมนตรี (นิวเดลี, 18-19 ธันวาคม) ตกลงที่ต้องเพื่อมุ่งสู่ความสำนึกของ และสิ้นสุดนี้ Inter - รัฐ ชำนาญ กลุ่ม ตั้งขึ้นในปี 1996 เพื่อ ระบุขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับความคืบหน้าการเขตการค้าเสรี

เอเชีย

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI กลับ

(c) EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies