ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ

EENI โรงเรียนธุรกิจ  - มหาวิทยาลัย

EENI

หน่วยการเรียน: ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ. หลักสูตร:

  1. การแนะนำ. ธนาคารแห่ง ประเทศรัสเซีย.
  2. การวิเคราะห์ ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ.

ตัวอย่างของระบบการชำระเงินแน่นอนรัสเซีย:
ระบบการชำระเงินรัสเซีย

ปริญญาโทในธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB) ความเชี่ยวชาญ ยุโรป - ตลาดเกิดใหม่

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ Russia ยังมีอยู่ใน: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Rusia อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Russie

สรุปหลักสูตร ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ:

ยังมีอยู่ใน ภาษารัสเซีย Ru магистра в Международном Бизнесе

การชำระเงิน ระบบ, ภาษารัสเซีย, เศรษฐกิจ ประเทศรัสเซีย - การลงทุนโดยตรง ใน ประเทศรัสเซีย

ธนาคารแห่งรัสเซีย ตรงบริเวณ สถานที่พิเศษในระบบการชำระเงินรัสเซีย เป็นผู้ดำเนินการระบบการชำระเงินของตนเองจะประสานงานและดูแลความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานในรัสเซียตรวจสอบกิจกรรมของระบบการชำระเงินส่วนตัวตั้งแนวทางการทำงานของตนและกำหนดหลักเกณฑ์การชำระเงินสดที่ไม่ใช่รูปแบบข้อกำหนดและมาตรฐานตลอดจน เป็นเงินสดหมุนเวียนจัด

ระบบชำระเงินรัสเซียถูกควบคุมโดยแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายรัฐบาลกลางหลายที่สำคัญที่สุดของพวกเขาถูกสหพันธ์กฎหมายที่ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารของรัสเซีย) และ กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ ธนาคารพาณิชย์และกิจกรรม การธนาคาร, และธนาคารแห่งรัสเซียกฎและระเบียบที่ออกในการเจริญรอยตามกฎหมายเหล่านี้

ธนาคารแห่งรัสเซียอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบการชำระเงินของรัสเซีย

(c) EENI - โรงเรียนธุรกิจ / สเปน - แอฟริกามหาวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศ