โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ. หลักสูตร:

  1. การแนะนำ. ธนาคารแห่ง ประเทศรัสเซีย.
  2. การวิเคราะห์ ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ.

ตัวอย่างของระบบการชำระเงินแน่นอนรัสเซีย:
ระบบการชำระเงินรัสเซีย

ภาษา: อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย Russia ยังมีอยู่ใน: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Rusia อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Russie

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ สอนโดย EENI Global Business School:

  1. ปริญญาเอก: ดุษฎีบัณฑิตในธุรกิจในยุโรป, การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

สรุปหลักสูตร ภาษารัสเซีย การชำระเงิน ระบบ:

ยังมีอยู่ใน ภาษารัสเซีย Ru магистра в Международном Бизнесе

การชำระเงิน ระบบ, ภาษารัสเซีย, เศรษฐกิจ ประเทศรัสเซีย, การลงทุนโดยตรง ใน ประเทศรัสเซีย

ธนาคารแห่งรัสเซีย ตรงบริเวณ สถานที่พิเศษในระบบการชำระเงินรัสเซีย เป็นผู้ดำเนินการระบบการชำระเงินของตนเองจะประสานงานและดูแลความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานในรัสเซียตรวจสอบกิจกรรมของระบบการชำระเงินส่วนตัวตั้งแนวทางการทำงานของตนและกำหนดหลักเกณฑ์การชำระเงินสดที่ไม่ใช่รูปแบบข้อกำหนดและมาตรฐานตลอดจน เป็นเงินสดหมุนเวียนจัด

ระบบชำระเงินรัสเซียถูกควบคุมโดยแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายรัฐบาลกลางหลายที่สำคัญที่สุดของพวกเขาถูกสหพันธ์กฎหมายที่ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารของรัสเซีย) และ กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ ธนาคารพาณิชย์และกิจกรรม การธนาคาร, และธนาคารแห่งรัสเซียกฎและระเบียบที่ออกในการเจริญรอยตามกฎหมายเหล่านี้

ธนาคารแห่งรัสเซียอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบการชำระเงินของรัสเซีย


(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2023)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้