EENI โรงเรียนธุรกิจ

การทำธุรกิจในโอเชียเนีย: ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมู่เกาะแปซิฟิก

EENI - โรงเรียนธุรกิจ

หน่วยการเรียน: การทำธุรกิจในโอเชียเนีย. หลักสูตร:

ธุรกิจในหมู่เกาะโอเชียเนียและแปซิฟิก

การทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

การทำธุรกิจในประเทศนิวซีแลนด์

การทำธุรกิจในประเทศปาปัวนิวกินี

- รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาปัวนิวกินี.
- เศรษฐกิจของประเทศปาปัวนิวกินี การค้าต่างประเทศ การลงทุนโดยตรง.
- โอกาสทางธุรกิจในประเทศปาปัวนิวกินี.
- กรณีศึกษา: Telikom.

ฟอรั่มหมู่เกาะแปซิฟิก

- รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟอรั่มหมู่เกาะแปซิฟิก.
- หมู่เกาะแปซิฟิกการค้าและลงทุน.
- หมู่เกาะแปซิฟิกเอเจนซี่ฟอรั่มประมง.
- แปซิฟิกในข้อตกลงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดยิ่งขึ้น (ม้านำ PACER).

โอเชียเนียองค์การศุลกากร

ปริญญาโทในธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB) ความเชี่ยวชาญ เอเชีย

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): ภาษาอังกฤษ Oceania ภาษาสเปน Oceanía ภาษาฝรั่งเศส Oceanie

สรุปหลักสูตร การทำธุรกิจในโอเชียเนีย

อาเซียนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พื้นที่การค้าเสรี:
อาเซียนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พื้นที่การค้าเสรี

ตัวอย่างของหลักสูตร การทำธุรกิจในโอเชียเนีย:
การทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

การทำธุรกิจในประเทศนิวซีแลนด์

เอเชีย(c) EENI - โรงเรียนธุรกิจ