สถาบันระหว่าง ประเทศ: สหประชาชาติ ธนาคารโลก การค้าระหว่างประเทศ

EENI โรงเรียนธุรกิจ  - HA มหาวิทยาลัย

หลักสูตร หลักสูตร:
- ยูเอ็น อังค์ถัด อินทราCEN
- ธนาคารโลก
- องค์การการค้าโลก
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
- ระหว่างหอการค้า
- สถาบันระหว่างประเทศอื่น ๆ

สหประชาชาติ

ธนาคารโลก

องค์การการค้าโลก

การเงินระหว่าง ประเทศพบ

สถาบันอื่นๆ

- องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ การพัฒนา โออีซีดี
- ห้องต่างประเทศของพาณิชย์
- เครือจักรภพ
- กลุ่ม 77

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตรปริญญาโท) สอนโดย EENI โรงเรียนธุรกิจ - HA มหาวิทยาลั (EENI Business School & HA University):

  1. หลักสูตร การทำให้เป็นของนานาชาต
  2. ประกาศนียบัตรการค้าระหว่างประเทศ
  3. ปริญญาเอก : การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  4. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ)

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ EENI Business School & HA University อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส EENI Business School & HA University ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน EENI Business School & HA University ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส.

ตัวอย่างของหลักสูตร:
องค์การการค้าโลก

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print ()
Paterson Ngatchou: EENI ผู้ประสานงานด้านวิชาการสำหรับประเทศไทย
Info EENI กลับ

(c) EENI โรงเรียนธุรกิจ - HA มหาวิทยาลัย / EENI Business School & HA University