EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศ อุตสาหกรรม รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

หน่วยการเรียน: ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ. หลักสูตร:

  1. เศรษฐกิจของอินเดีย
  2. การค้าระหว่างประเทศ: การส่งออกและนำเข้า ลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง ในอินเดีย
  3. ภาคอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเหล็ก, รถยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพ...)
  4. ภาคบริการ (ซอฟต์แวร์, บอลลีวูด...)
  5. อินเดียไมโครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  6. ชั้นกลางอินเดีย

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตรปริญญาโท) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ)

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

สรุปหลักสูตร:

แท้จริงเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในเมืองสาวอินเดียมีคุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ของอินเดียกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ในยี่สิบของกลาง, สมาชิก ของกลุ่มนี้ไม่คิดสองครั้งก่อนใช้จ่ายในแบรนด์ระดับโลกแพง พวกเขาจะซื้อความสะดวกสบายในเครดิตได้ซื้อบ้านและรถซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองไม่ได้มีการทำฝันในวัยเด็กของพวกเขา บ้านคือการลงทุนสำหรับพวกเขาและรถยนต์ปล่อยตัว

อินเดีย ครั้งที่เข้าดู ระดับภูมิภาค ข้อตกลงทางการค้า เป็น หน่วยการสร้างที่มีต่อวัตถุประสงค์โดยรวมของการเปิดเสรีทางการค้า จึงจะเข้าร่วมในจำนวน ของซึ่งรวมถึง ฟรี ข้อตกลงทางการค้า (เอฟทีเอ ของ) สิทธิพิเศษ ข้อตกลงทางการค้า ครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สัญญา (CECA ของ) สัญญาอื่น ๆ เหล่านี้เข้าสู่ทั้งทวิภาคีหรือในกลุ่มภูมิภาค

ภาคอุตสาหกรรมอินเดีย ประกอบด้วยวิศวกรรมหนักและเบา, เหล็ก, รถยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพยาและเวชภัณฑ์การแปรรูปอาหารและการเหมืองแร่ปุ๋ย ฯลฯ ให้มีศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานใหญ่ตลาดเพียงพอในทางเศรษฐกิจ

อินเดียได้จัดตั้งที่เข้มแข็งและกระจายฐานการผลิตในการผลิตที่หลากหลายของพื้นฐานและสินค้าทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆรวมถึงหนักไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและส่งอุปกรณ์กระบวนการ, รถยนต์, เรือ, เครื่องบินเหมืองแร่ปิโตรเลียมสารเคมี เป็นต้นภาคอุตสาหกรรมบันทึกเติบโต 10.3%

รถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นพลังงาน, การขนส่งทางรถไฟและถนน อินเดียเป็นผู้ผลิตใหญ่อันดับสองของโลกสอง ขวักไขว่ ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในห้าของรถเพื่อการพาณิชย์เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของรถแทรกเตอร์ เป็นตลาดรถยนต์โดยสารใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียรวมทั้งบ้านของผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ

การเจริญเติบโตของชนชั้นกลางอินเดียมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจ มหภาคที่แข็งแกร่งได้ดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในตลาดอินเดีย

กว่าปีอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟและวิศวกรรมหนักได้ลงทะเบียนอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจและมีฐานที่แข็งแกร่งในการผลิตของทุนต่างๆและสินค้าคงทนของผู้บริโภค

เทคโนโลยีชีวภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมฐานความรู้ที่มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติการเกษตร, สุขภาพ, การอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่วนเทคโนโลยีชีวภาพอินเดียได้รับการ ก้าวหน้า รวดเร็วในเวทีโลก มีจำนวนมากเทคโนโลยีชีวภาพยารักษาและวัคซีนนี้จะถูกผลิตและจำหน่ายในประเทศและช่วยให้มนุษย์มหาศาลเป็น ภาคการจดทะเบียนรายได้ของ 1070.000.000 เงินดอลลาร์ และบันทึกการเจริญเติบโตร้อยละ 36.55 ในปี

ยาและเวชภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญที่แสดงความคืบหน้ามากขึ้นกว่าปี เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลกทำหน้าที่เป็นแหล่งยาต่างๆยาและตัวกลางที่เป็นสูตรยาอื่นๆ เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรุนแรงก็มีโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับนักลงทุน บริษัท เอกชน / ทั่วโลก อินเดียได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำระดับโลกในยา

อาหารอุตสาหกรรมอินเดียการเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการผลิตการบริโภคการส่งออกและการเติบโตของลูกค้า

เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมของอินเดียเป็นอันดับสามของโลกและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย นอกจากนี้ยังท่ามกลางตลาดโทรคมนาคมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอินเดียผลิตครบวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยใช้สถานะของเทคโนโลยีศิลปะการออกแบบเฉพาะเพื่อให้ตรงกับสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและสภาพภูมิอากาศ

อินเดียเป็นโลกบัญชีพลังงาน 6 ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับ 3.5% ของการใช้พลังงานของโลกประจำปีทั้งหมด อินเดียเป็น 8 เหล็กดิบของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อินเดียมีพลังงานเข้มข้นมากและเป็นผู้ใช้ขนาดใหญ่อันดับสามของถ่านหินในประเทศ เป็นที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่เป็นหนึ่งในดีที่สุดในโลก อินเดียเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ใหญ่เป็นอันดับสองในโลก

อินเดีย-MERCOSUR ข้อตกลงการค้าเสรี

ซอฟต์แวร์และบริการอินเดีย (เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ) อุตสาหกรรมได้รับการย้ายขึ้นห่วงโซ่คุณค่าให้ตราสินค้าอินเดียน่ากลัวในตลาดโลก ทางธุรกิจ กระบวนการเอาท์ซอร์ส ภาคกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเจริญเติบโตของซอฟต์แวร์อินเดียและบริการอุตสาหกรรม

"นิยม"เป็นชื่อของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียทั่วไป ชื่อที่นิยมมาเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อ ฮอลลีวู้ด แต่เริ่มต้น"B"สำหรับ บอมเบย์ (มุมไบ), สถานที่ในอินดียสำหรับการผลิตภาพยนตร์ที่มีความสำคัญเดียวกัน

จำนวนภาพยนตร์ที่ผลิตในอินเดียเป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2003 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียผลิตภาพยนตร์ 877 ประมาณ 2-30 อินเดียไปดูหนังทุกวัน ตามการสำรวจทำโดย Ernst และ Young, กว่า 70% ของอุตสาหกรรมเชื่อว่าธุรกิจภาพยนตร์คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 15% ในอีกห้าปี

อินเดียมีกลุ่มองค์กรขนาดเล็กและสดใสขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนประมาณร้อยละ 39 เพื่อการผลิตและส่งออกร้อยละ 34 เพื่อการส่งออกใน มันเป็นนายจ้างใหญ่อันดับสองของทรัพยากรมนุษย์หลังจากการเกษตรให้การจ้างงานประมาณ 29,500,000 คน ในชนบทและเมืองของประเทศ

เอเชีย, โอกาสการลงทุน, บังคาลอร์, คานธีนคร, รัฐอานธรประเทศ

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน)

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI กลับ

(c) EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies