EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
การทำธุรกิจในอินเดีย: ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศ

หลักสูตรเชี่ยวชาญ "การทำธุรกิจในอินเดีย" - หลักสูตร:

หลักสูตร ทำธุรกิจใน ประเทศอินเดีย

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตรปริญญาโท) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

 1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
 2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ)

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร "การทำธุรกิจในอินเดีย" คือการเสนอวิสัยทัศน์ระดับโลกของอินเดียและโอกาสทางธุรกิจในตลาดอินเดียในการสั่งซื้อ...:

 1. หากต้องการเรียนรู้การทำธุรกิจในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิวเดลี, อานธรประเทศ, บังกาลอร์เคาน์, มุมไบและคุชราต
 2. หากต้องการทราบว่าโอกาสทางธุรกิจในอินเดีย
 3. เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเจรจาต่อรองในอินเดีย
 4. เพื่อวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กระแส
 5. หากต้องการทราบว่าข้อตกลงการค้าเสรีของอินเดีย

ขอข้อมูล หลักสูตร ทำธุรกิจใน ประเทศอินเดีย

ระยะเวลาเรียน: 7 สัปดาห์ที่

วิธีวิทยา: อีเลิร์นนิง / การเรียนทางไกล.

ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี:
ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี

การแนะนำ ประเทศอินเดีย

ศาสนาจากอินเดีย: ฮินดูพุทธศาสนาซิกข์, โซโรอัสเตอร์เชนศาสนาอิสลาม

ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ

ประเทศอินเดีย มณฑลยูเนี่ยน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ประเทศอินเดีย

ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ

ทำธุรกิจใน คานธีนคร

ทำธุรกิจใน บังคาลอร์

กรณีศึกษา: กลุ่มทาทา

กรณีศึกษา บริษัท ของอินเดีย

 1. ศาสนาฮินดู: Hinduja, Birla อินโฟซิส, Relliance, Biocon
 2. โซโรอัสเตอร์: ดร. ไซรัสเอส Poonawalla, เดีย, Godrej, กลุ่มทาทา
 3. เชน: Sahu เชน โคดม Adani, Bhavarlal Hiralal เชน Ajit Gulabchand
 4. มุสลิม: Azim Premj ซุฟควาจา Hamied

อินเดีย - ไทยเอฟทีเอ

- ข้อตกลงการค้าไทยอินเดียเสรี
- อินเดีย - ไทยตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจ
- การค้าระหว่างประเทศในสินค้าบริการและการลงทุน
- กฎแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับโครงการการเก็บเกี่ยวก่อนเวลาที่กำหนด

อาเซียน - อินเดียค้าในสินค้า สัญญา

- อาเซียน - อินเดียค้าในสินค้า สัญญา
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน

ธุรกิจใน คานธีนคร

EENI - นักเรียนจากเอเชีย:
นักเรียนจากเอเชีย

ทาทาอินเดีย นักธุรกิจ อินเดีย

Gopalakrishnan อินเดีย นักธุรกิจ อินเดีย

Kiran Mazumdar Biocon

Azim Premji Wipro นักธุรกิจ อินเดีย

แอฟริกา ประเทศอินเดีย ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

Wadia นักธุรกิจ อินเดีย

ศาสนาฮินดู

ภควัท เพเทล

โคดม Adani

เศรษฐกิจของอินเดียเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด 4 ของโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (เท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ)

 1. อินเดียเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโอกาส เนื่องจากอันยิ่งใหญ่ฐานทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายและพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง
 2. เศรษฐกิจของอินเดียได้ทดลองการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การแนะนำของการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 1991 ขึ้นในการเปิดเสรีการแปรรูปและโลกาภิวัตน์
 3. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของเศรษฐกิจของอินเดียได้รับการโดดเด่นด้วยการมองโลกในแง่การเจริญเติบโตและพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมไปสู่​​การรวมงบการเงินและงบดุลที่แข็งแกร่งและตำแหน่งของการชำระเงิน
 4. การเจริญเติบโตของชนชั้นกลางอินเดียมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามที่มีปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งได้ดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในตลาดอินเดีย
 5. 380.000.000 อินเดีย (72 ล้านครัวเรือน) มีรายได้ครัวเรือนต่อปี 10,000 บาท (ในแง่ PPP)การปฏิรูปเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นยุคใหม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณผู้ประกอบการใหม่ในการสร้างเศรษฐกิจที่สดใสรับการสนับสนุนโดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร

ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (BIMSTEC)

สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค (SAARC)

ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล

เอเชีย

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน)

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI กลับ

(c) EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies