โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ธุรกิจใน ไมแอมี


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: ทำธุรกิจใน ไมแอมี มลรัฐฟลอริดะ. หลักสูตร:

  1. เกี่ยวกับฟลอริด้า (ธุรกิจใน ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  2. เศรษฐกิจของฟลอริด้าและไมอามี่ รายละเอียดทางเศรษฐกิจของภูมิภาคฟลอริดา
  3. การค้าระหว่างประเทศ ข้อดีระหว่างประเทศของฟลอริด้า
  4. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในฟลอริด้า
  5. ฟลอริด้ากลุ่มอุตสาหกรรม
  6. การทำธุรกิจในไมอามี่
  7. การตั้งค่าทางธุรกิจในฟลอริด้า: บริษัท และ บริษัท รับผิด จำกัด (LLC)
  8. กรณีศึกษา - ร้าน Burger กษัตริย์

ตัวอย่างของหลักสูตร ทำธุรกิจใน ไมแอมี มลรัฐฟลอริดะ:
ธุรกิจใน มลรัฐฟลอริดะ

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในอเมริกา, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, อเมริกา, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย Miami Florida ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Miami Florida อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Etats-Unis

สรุป ทำธุรกิจใน ไมแอมี มลรัฐฟลอริดะ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มลรัฐฟลอริดะ เป็นหนึ่งในโปรแกรมควบคุมความสำเร็จสำหรับธุรกิจที่เลือกที่จะค้นหาในฟลอริดา ถ้าเป็นประเทศของตนเอง มลรัฐฟลอริดะ จะเป็นเศรษฐกิจที่ 19 ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่เพียงหนึ่งของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่ยังหนึ่งของการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในด้านประชากรเศรษฐกิจรายได้ส่วนการจ้างงานและตัวชี้วัดโจเซฟ อื่นๆ มลรัฐฟลอริดะ เติบโตของประชากรโดยประมาณสามล้านคนใหม่ในแต่ละปี

มลรัฐฟลอริดะ เป็นโฮสต์บาง 300 สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและ สมองซีก ของ บริษัท จากทั่วโลกทำให้เสาของธุรกิจระหว่างประเทศและการค้า บริษัท ระหว่างประเทศหลายฐานสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่นการเก็บสินค้าจำหน่ายและผลิตในฟลอริดาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสะดวกในการตลาดโลก บริษัท ระหว่างประเทศ ใช้ มลรัฐฟลอริดะ เข้าถึงละตินอเมริกาและแคริบเบียนตลาดทั้งในตลาดสหรัฐ

เศรษฐกิจ มลรัฐฟลอริดะ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของ บริษัท ไฮเทค มลรัฐฟลอริดะ นำตะวันออกเฉียงใต้และอันดับ 4 ประเทศในงานไฮเทคในปี ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีการบันทึกการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรัฐ ได้แก่ การค้าและบริการระดับมืออาชีพธุรกิจการขนส่งก่อสร้างการศึกษาและสันทนาการต้อนรับและบริการด้านสุขภาพและอื่นๆ มลรัฐฟลอริดะ นำในการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน มูลค่ารวมของการค้าสินค้าไหลเข้าและออกของสหรัฐผ่าน มลรัฐฟลอริดะ ได้เกือบสองเท่าในทศวรรษที่แล้วถึง เงินดอลลาร์ 109,750,000,000 ในปี

มลรัฐฟลอริดะ เป็นผู้นำในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ อันดับ 12 ของทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาโดย บริษัท ถือครองรวมไม่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี (ข้อมูลล่าสุด) และ 5 ในแง่ของการจ้างงานโดย บริษัท ต่างประเทศในเครือ มลรัฐฟลอริดะ กลายเป็น ฮอตสปอต การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

มลรัฐฟลอริดะ มีการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในประเทศธุรกิจ มือโปร บนและสำหรับจำนวนเหตุผลที่ดี มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีกับต่ำอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่เสียภาษีรัฐส่วนบุคคล

นอกจากนี้ยังมีต้นทุน มลรัฐฟลอริดะ - - การทำ - แข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ไฮเทค รัฐยังเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่รัฐขวาเพื่อทำงานในสหรัฐอเมริกา

รัฐบาลสหรัฐจัดสรรกว่า 2 พันล้านปีที่สองโปรแกรมการแข่งขันสูงที่สนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้า

พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐก็คือการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐฟลอริดา สำนักงานใหญ่ บริษัท มีการกำหนดเป็นสถานที่ที่สนับสนุนระหว่างประเทศการดำเนินงานระดับชาติหรือระดับภูมิภาค (รัฐหลาย) สำหรับ บริษัท ที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ที่มีการกระจายและกิจกรรมเชิงกลยุทธ์และการจัดการแบบรวมศูนย์ ใน มลรัฐฟลอริดะ, บริษัท สำนักงานใหญ่ได้รับการกำหนดเป็น ผลกระทบสูง ธุรกิจอุตสาหกรรม, รับแรงจูงใจบางอย่าง

มลรัฐฟลอริดะ เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องการมากที่สุดในประเทศที่จะดำเนินธุรกิจ รัฐอย่างต่อเนื่องทำให้ประเทศใน inบริษัท ธุรกิจใหม่ กับหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของสวนธุรกิจธุรกิจระบบประโยชน์ภาษีเข้าขนส่ง 14 เขตการค้าต่างประเทศมากมายไฟฟ้าและประชากรมากบุคลากรที่มีทักษะ มลรัฐฟลอริดะ ให้ทุกสิ่งที่ธุรกิจต้องทำงาน

บริษัท เป็นนิติบุคคลที่แตกต่างกันขึ้นเพื่อแสดงการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในขณะที่ปกป้องผู้ถือหุ้นจากความรับผิดส่วนบุคคล LLC เป็นประเภทที่ค่อนข้างใหม่ของโครงสร้างธุรกิจลูกผสมที่ตอนนี้อนุญาตในรัฐมากที่สุด มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองความรับผิดที่ จำกัด ของ บริษัท และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและส่งผ่านประโยชน์ภาษีอากรของหุ้นส่วน

อเมริกา, นครนิวยอร์ก, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจ, อเมริกาเหนือ(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2021)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้