โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน. หลักสูตร:

  1. รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์. อาเซียนพื้นที่ตะวันออก การเจริญเติบโต.
  2. สมาชิกและวัตถุประสงค์.
  3. อาเซียนสภา BIMP ตะวันออกเฉียงธุรกิจ

ตัวอย่างของหลักสูตร บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน:
บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Zona de Crecimiento del Este ASEAN อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Zone de croissance ASEAN orientale

สรุปหลักสูตร (บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม

พื้นที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใหญ่ที่สุดในเอเชียถือบรูไน; จังหวัดอินโดนีเซียของกาลิมันตัน, สุลาเวสี, MAluku และไอเรี่ยญา; ซาบาห์ซาราวักและรัฐบาลกลางอาณาเขตลาบวนในประเทศมาเลเซียและมินดาเนาและ Pahlawan ในฟิลิปปินส์

ยกเว้นของบรูไนพื้นที่เหล่านี้มี รั้งท้าย แบบดั้งเดิมในการพัฒนา เศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับภูมิภาคทุนของตนแม้จะอุดมสมบูรณ์

รัฐบาลอาเซียนของบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ปึกแผ่น ในความต้องการในการใช้พื้นที่นี้อย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา อาเซียนและตกลงที่จะฟอร์มอาเซียนเติบโตพื้นที่ย่อยภูมิภาคเศรษฐกิจ (หรือเพียง) ในมีนาคม 1994

บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน สภาธุรกิจอาเซียน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของภาคเอกชนของ ตะวันออกเฉียงอาเซียน

เอเชีย


(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2021)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้