EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
ธุรกิจใน บอตสวานา

หน่วยการเรียน: ทำธุรกิจใน บอตสวานา. หลักสูตร:

  1. แนะนำบอตสวานา (ทางตอนใต้ของแอฟริกา)
  2. เศรษฐกิจของบอตสวานา การค้าระหว่างประเทศ
  3. ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศบอตสวานา
  4. การทำธุรกิจในบอตสวานา - กาโบโรเน
  5. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในบอตสวานา
  6. กรณีศึกษา: Debswana (เพชร) บอตสวานาคอร์ปอเรชั่นโทรคมนาคม

ตัวอย่างของหลักสูตร  ทำธุรกิจใน บอตสวานา:
บอตสวานา ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ Botswana ยังมีอยู่ใน: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Botswana อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Botswana ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส Botsuana

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตรปริญญาโท) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

  1. ปริญญาเอก : ธุรกิจในแอฟริกา, การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, แอฟริกา, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

นักศึกษาแอฟริกา, ปริญญาตรี, EENI Business School (โรงเรียนธุรกิจ)

แอฟริกา EENI Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
แอฟริกา - EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)

ข้อมูลมากกว่านี้: Botswana

  1. Gaborone

สรุปหลักสูตร ธุรกิจใน บอตสวานา

บอตสวานามีประสิทธิภาพบรรลุผลทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาสามทศวรรษเนื่องจากจำนวนปัจจัย คณะกรรมการเศรษฐกิจ เพื่อแอฟริกา ในรายงานของเศรษฐกิจ ในแอฟริกาที่บอตสวานาก่อนห้าประเทศแอฟริกาอื่น ๆ ที่ได้ทำมากที่สุดความคืบหน้าในการพัฒนา นโยบายที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ของการลดความยากจน

เศรษฐกิจ ของบอตสวานายังขึ้นอยู่กับภาคเหมืองแร่ในเพชรเฉพาะที่ก่อเกี่ยวกับหนึ่งในสามของ จีดีพี ของประเทศ

ภาคใต้แอฟริกาพัฒนาชุมชน (SADC) โปรโตคอลการค้าที่จะช่วยให้เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพบาง 200 ล้านคน) มีสำนักงานใหญ่ใน กาโบโรเน เปิดแคมเปญใหม่ ภาคใต้แอฟริกาพัฒนาชุมชน โปรโตคอล การค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีการค้าในภูมิภาคโดยมั่นใจเข้าถึงตลาดซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิก

บอตสวานาการส่งออกและการลงทุน ผู้มีอำนาจ เป็นภาคเอกชนองค์กรอิสระนำไปสนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการของ บริษัท ส่งออกที่มุ่งเน้นและเลือกบริการ

ภาคใต้แอฟริกาพัฒนาชุมชน

นโยบายของรัฐบาลรวมถึงกลยุทธ์ที่เพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าสนใจและโปร่งใสการคลังและและกระชับตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านทางบอตสวานาส่งเสริมการส่งออกประสานงาน

ประชากรของบอตสวานาเป็น 1.8 ล้านและมีการเจริญเติบโตในอัตรา 3.5% ต่อปี ภาษา: เซตสวานาและภาษาอังกฤษมีความหลากหลายของภาษาชนกลุ่มน้อย ศาสนาคริสต์ เป็นระบบความเชื่อแลกเปลี่ยนมากที่สุดในบอตสวานามีดีกว่า 60% ของประชากร

แอฟริกา ยุโรป ข้อตกลง

บอตสวานาตั้งอยู่ใจกลางของภาคใต้แอฟริกา; พื้นที่ที่มีขนาดตลาดรวมใกล้ 200 ล้านคน บอตสวานาพรมแดนร่วมกับแซมเบียนามิเบีย, ซิมบับเวและแอฟริกาใต้

Debswana บริษัท ไดมอนด์ เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ซ้ำกันระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาและ De Beers ร้อยปี

บอตสวานา โทรคมนาคม บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เพื่อให้การพัฒนา ดำเนินงานและการจัดการของบอตสวานาระดับชาติและนานาชาติบริการโทรคมนาคม BTC เป็น ที่รัฐบาลบอตสวานาถือหุ้น 100%

เส้นขอบของ บอตสวานา: ประเทศแอฟริกาใต้, นามิเบีย, ประเทศซิมบับเว แซมเบีย.

แอฟริกา

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI กลับ

(c) EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies