โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ธุรกิจใน บังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: ทำธุรกิจใน บังคาลอร์. หลักสูตร:

 1. รัฐของกรรณาฏัก: ฮับเทคโนโลยี 4 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (อินเดีย)
 2. เศรษฐกิจของ กรรณาฏัก การค้าระหว่างประเทศ
 3. การทำธุรกิจในบังกาลอร์: หุบเขาซิลิคอน ของอินเดีย
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศในกรรณาฏัก
 5. โอกาสทางธุรกิจในกรรณาฏัก
 6. กรณีศึกษ ทั่วโลก Karuturi
 7. กรณีศึกษา:
     - INFOSYS Senapathy (กริช) Gopalakrishnan ทั่วโลก
     - Karuturi จำกัด
     - Mazumdar Kiran.
     - Azim Premj

Kiran Mazumdar Biocon

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

 1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
 2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

मास्टर विदेश पार

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน)

Gopalakrishnan อินเดีย

สรุปหลักสูตร: ธุรกิจใน บังคาลอร์

กรรณาฏัก เป็นรัฐที่แปดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียทั้งในแง่ของพื้นที่และประชากร เป็นที่รู้จักกันดีในโรงไฟฟ้าของอินเดีย หรือ ซิลิคอน รัฐของอินเดีย

กรรณาฏัก เป็นหนึ่งในผู้นำในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอินเดีย การจ้างงานและระดับรายได้ต่อหัวจะสูงเกือบประชากรทั้งหมดมีการเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ

แต่การเกษตรเป็นแกนนำของประชากรการบริการและภาคอุตสาหกรรมได้แสดงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญดึงดูด บริษัท ใหญ่จากทั่วโลก วันนี้ภาคบริการ ก่อ สูงสุดรายได้ของรัฐ

เมืองหลวงของ กรรณาฏัก, บังกาลอร์, เรียกว่ ทุนของอินเดียและเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่สี่ใหญ่ที่สุดในโลก

กรรณาฏัก ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคสมทบร้อยละ 36 ที่ประเทศส่งออกซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซอฟต์แวร์ กรรณาฏัก และส่งออก สัมผัสบาท 4 พันล้าน, 46 ร้อยละกระโดดเกิน ดอลลาร์ 2600.000.000 ใน

Azim Premji Wipro

กรรณาฏัก - บังกาลอร์: หุบเขาซิลิคอน ของอินเดีย:

 1. กรรณาฏักเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของ 8 อินเดีย (ในพื้นที่และจำนวนประชากร)
 2. กรรณาฏักเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงไฟฟ้าหรือรัฐซิลิคอนของอินเดีย แนสแด็กเปิดสำนักงานในบังกาลอร์ในปี
 3. กรรณาฏักเป็นหนึ่งในผู้นำในการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย
 4. กรรณาฏักเป็นผู้รับหลักที่ 4 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในอินเดีย
 5. การจ้างงานและรายได้ต่อหัวของประชากรในระดับที่สูงและเกือบประชากรทั้งหมดมีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและสุขภาพ
 6. บังกาลอร์ (เมืองหลวงของ กรรณาฏัก) เป็นที่รู้จักกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เมืองหลวงของอินเดียและเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี 4 ที่สำคัญในโลก
 7. กรรณาฏักยังมีจำนวนมากที่สุดของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศอินเดีย บังกาลอร์บัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย 97 จาก 240 บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศอินเดีย

ในขณะที่การเกษตรเป็นเสาหลักของประชากร, บริการและภาคอุตสาหกรรมได้แสดงการเติบโตที่สำคัญดึงดูด บริษัท ใหญ่ระดับโลก

เอเชีย, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2021)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้