ธุรกิจในเอเชีย. ชาวเอเซีย เศรษฐกิจ. ประเทศจีน ประเทศอินเดีย

EENI โรงเรียนธุรกิจ  - HA มหาวิทยาลัย

EENI

ธุรกิจในเอเชีย. หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง:


หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก) สอนโดย EENI Business School & HA University:

  1. ดุษฎีบัณฑิตในธุรกิจในเอเชีย
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, เอเชีย
  3. ปริญญาตรีด้านการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ)

มหาบัณฑิต ในเอเชียธุรกิจ

วิดีโอการค้าต่างประเทศ

หลักสูตร: ทำธุรกิจใน ประเทศจีน

หลักสูตร: ทำธุรกิจใน ประเทศอินเดีย

ประกาศนียบัตร: ทำธุรกิจใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ Asia ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน Asia อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Asie ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส Asia

สเปน: เราเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสเปนเทคโนโลยีธุรกิจประชาธิปไตยการศึกษา

HA ามหาวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศs
แอฟริกา - EENI โรงเรียนธุรกิจ - HA มหาวิทยาลัย (U-EENI วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย)

ธุรกิจในเอเชีย: ตารางเปรียบเทียบหน่วยการเรียนรู้.

ธุรกิจในเอเชีย
  1. การทำธุรกิจในเอเชียกลางอิหร่านปากีสถานหลักสูตร
  2. มหาบัณฑิต ในตลาดเกิดใหม่ ประเทศ BRIC (จีนอินเดียรัสเซียบราซิล)
  3. มหาบัณฑิต ในธุรกิจกับประเทศมุสลิม

EENI - นักเรียนจากเอเชีย:
นักเรียนจากเอเชีย

อาเซียนจีนในบริเวณเขตการค้าเสรี

การทำธุรกิจในประเทศจีน

ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี:
ประเทศไทย - ข้อตกลงการค้าอินเดียฟรี

ธุรกิจในเอเชีย. หน่วยการเรียน:

ทำธุรกิจใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม. ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสามเหลี่ยมการเจริญเติบโต ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน

ธุรกิจในเอเชียตะวันออก
- ทำธุรกิจใน ประเทศจีน: การแนะนำ ประเทศจีน ภาษาจีน เศรษฐกิจ และ การขนส่ง โลจิสติก ศุลกากร ลงทุนใน ประเทศจีน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ภาษาจีน บริษัท
- ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ ไต้หวัน

ธุรกิจในเอเชียใต้
- ทำธุรกิจใน ประเทศอินเดีย การแนะนำ ชาวอินเดีย เศรษฐกิจ ประเทศอินเดีย ลงทุนใน ประเทศอินเดีย รัฐอานธรประเทศ คานธีนคร บังคาลอร์ กลุ่มทาทา
- บังคลาเทศ ศรีลังกา

ธุรกิจในเอเชียกลาง
ประเทศอิหร่าน ประเทศปากีสถาน กลางในประเทศแถบเอเชีย

ธุรกิจในหมู่เกาะโอเชียเนียและแปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี

สถาบันทางเศรษฐกิจ และ การรวม เอเชีย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย คณะกรรมการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งเอเชียและ แปซิฟิก เอเชียแปซิฟิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (เอเปก) ข้อตกลงการค้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล

(c) EENI โรงเรียนธุรกิจ - HA มหาวิทยาลัย / EENI Business School & HA University