โรงเรียนธุรกิจ EENI Business School

ธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ เดอราบาด ประเทศอินเดีย


Share by Twitter

หน่วยการเรียน: ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ. หลักสูตร:

  1. รัฐอานธรประเทศ (อินเดีย)
  2. เศรษฐกิจของศูนย์กลางของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคใต้อินเดีย
  3. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในรัฐอานธรประเทศ
  4. โอกาสทางธุรกิจในรัฐอานธรประเทศ: รถยนต์, เกษตร-อาหาร, ยาชีวภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. การทำธุรกิจในไฮเดอรา พอร์ตของ วิสาขปัตนั
  6. ฝ กรณีศึกษา: สาธารณรัฐอินเดียเทคโนโลยีชีวภาพ ฟู้ดส์มรดก กลุ่มซังฮี้ Satyam มหินทรา

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ) ประเทศไทย

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ - ประเทศไทย India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

สรุปหลักสูตร: ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ. หลักสูตร

รัฐอานธรประเทศอยู่กลยุทธ์ในอนุทวีปอินเดีย มีเส้นชายฝั่งทะเลใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศที่มีพื้นที่ของ 970 กิโลเมตร อานธรประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคใต้อินเดีย เป็นรัฐที่สามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทั่วพื้นที่ 276,754 ตารางกิโลเมตรและประชากร 76,000,000 เมืองหลวงของรัฐคือ ไฮเดอรา ซึ่งเป็นนานาชาติที่สะดวกและสามารถเข้าถึงได้

จะมีการจัดอันดับของรัฐที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศด้วย 8.35 ต่อปีการเจริญเติบโตร้อยละ

เป็นลักษณะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค (75% ของวิศวกรรมอินเดียศึกษามาจากทั้งสี่รัฐทางภาคใต้ของอานธรประเทศ, กรรณาฏัก, ทมิฬ Nadu และ เกรละ) เกือบ 23 เปอร์เซ็นต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกามาจากอานธรประเทศ

การท่าเรือแห่ง วิสาขปัตนั เป็นประตูสู่ฝั่งตะวันออกของอินเดีย มันมีบทบาทสำคัญเป็นฐานการกระจายจุดกลางสำหรับภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศอินเดีย คำว่า"ความสว่าง อัญมณี"ของพอร์ตสำคัญทั้งหมดอินเดียเพื่อประสิทธิภาพที่โดดเด่นของการผลิตและ, วิสาขปัตนั พอร์ต ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน การค้าในและต่างประเทศ

อานธรประเทศยังเป็นไปหลายด้านอุตสาหกรรม / บริษัท ไอทีที่มีสถานะของวงจรทั้งในและต่างประเทศ อานธรประเทศ ตรงบริเวณ ความภาคภูมิใจของสถานที่ในประเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริการ ที่เปิดใช้งาน อานธรประเทศ เป็นรัฐชั้นนำในประเทศในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงคุณภาพของการบริหารและการกำกับการ ของประชาชนในทุกรัฐ หมู่บ้านในรัฐเกือบทุกปกคลุมด้วยเครือข่ายใยแก้วนำแสงของ และพึ่งให้การสื่อสารเครือข่าย

กลยุทธ์การลงทุนในภาคอานธรประเทศ

อานธรประเทศอันดับของผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของธัญพืช, ผลไม้, ผัก, ฝ้าย, ข้าวโพด, นมและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในประเทศ ชั้นนำของรัฐในอุตสาหกรรมเกษตรจากหลาย - น้ำตาล, น้ำมันบริโภคอาหารทะเลเป็นต้น

อานธรประเทศเป็นที่ตั้งของการผลิตและอุตสาหกรรมบริการจำนวนมากเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลุ่มยาและเวชภัณฑ์เกษตรแปรรูป; แร่อุตสาหกรรมพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ, เครื่องหนัง, อัญมณีและเครื่องประดับ

รัฐบาลของอานธรประเทศได้วางเอาบนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเป็นหนึ่งในโปรแกรมควบคุมการเจริญเติบโตที่สำคัญของรัฐในอนาคต รัฐที่มีประโยชน์มากมายในแง่ของว่างที่อุดมสมบูรณ์ของทักษะสูงกำลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงสร้างพื้นฐานทางวิชาการและสังคมระดับโลกและรัฐบาล เชิงรุก รัฐได้เกิดยังเป็นสำนักงานกลับไปยังโลกที่เกิดขึ้นใหม่เป็นปลายทางการลงทุนที่ต้องการสำหรับชุมชน โลกจาก BPO เพื่อ KPO เทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมรถยนต์มีสถานะที่แข็งแกร่งในรัฐอานธรประเทศเนื่องจากฐานกว้างของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของกำลังคนมากเป็นกันเองและมี อานธรประเทศมีเครดิตของตนกว่า 100 บริษัท ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (รวมถึงผู้ผลิตชั้นแรกและ)

ภาคการเกษตรก่อเกือบ 19 เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี ของรัฐให้การจ้างงานประมาณร้อยละ 65 ของประชากรของรัฐ ภาคนี้ ยก ด้วยความโปรดปรานของทรัพยากรธรรมชาติในแง่ของดินและระบบชลประทาน

อานธรประเทศมีฐานะเด่นในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์กับภาคบัญชี ไฮเดอรา เกือบหนึ่งในสามของการผลิตรวมของอินเดียเป็นกลุ่มยา อานธรประเทศที่มีขนาดตลาดของสหรัฐอเมริกา 1600.000.000 เงินดอลลาร์ ปัจจุบันเติบโตถึง ดอลลาร์ 10 พันล้าน นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในระดับสากลสำหรับทักษะในการสังเคราะห์สารเคมีและกระบวนการทางวิศวกรรม ไฮเดอรา ถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นกลุ่มทุนของประเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาคอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญในรัฐอานธรประเทศด้วยการจำเริญธรรมชาติกับการเกษตรมากมายและหลากหลายความมั่งคั่งป่าไม้ทรัพยากรทางทะเลและประชากรสัตว์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการส่งเสริมของภาคเทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องหนังจะทรงตัวเติบโตชี้แจงในอานธรประเทศที่มีสภาพเป็นที่สองในการผลิตไหมดิบและฝ้ายที่สี่ในการผลิตและโรงงานทอผ้าขนสัตว์ในประเทศ

อานธรประเทศเป็นหนึ่งเดียวของรัฐแรกที่มีนโยบายพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว บัญชีอานธรประเทศสำหรับ 23 ร้อยละของนักท่องเที่ยวในประเทศในประเทศและร้อยละ 2.7 ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปอานธรประเทศ

หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา - ภควัทคีตา (Gandhi) Nonell
หนังสือ: โยคะแห่งปัญญา (ภควัทคีตา, สเปน)

เอเชีย


(c) EENI Global Business School / โรงเรียนธุรกิจ (1995-2021)
เราไม่ใช้คุกกี้
ด้านบนของหน้านี้