EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
ธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ เดอราบาด ประเทศอินเดีย

หน่วยการเรียน: ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ. หลักสูตร:

  1. รัฐอานธรประเทศ (อินเดีย)
  2. เศรษฐกิจของศูนย์กลางของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคใต้อินเดีย
  3. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในรัฐอานธรประเทศ
  4. โอกาสทางธุรกิจในรัฐอานธรประเทศ: รถยนต์, เกษตร-อาหาร, ยาชีวภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. การทำธุรกิจในไฮเดอรา พอร์ตของ วิสาขปัตนั
  6. ฝ กรณีศึกษา: สาธารณรัฐอินเดียเทคโนโลยีชีวภาพ ฟู้ดส์มรดก กลุ่มซังฮี้ Satyam มหินทรา

ตัวอย่างของหลักสูตร:
ธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไปนี้ (หลักสูตรปริญญาโท) สอนโดย EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ):

  1. ปริญญาเอก: การค้าต่างประเทศ, ธุรกิจในเอเชีย, การขนส่งระหว่างประเทศ
  2. ปริญญาโท: ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), การค้าต่างประเทศ, การขนส่งระหว่างประเทศ, เอเชีย, สำนักงานการค้าต่างประเทศ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัย EENI (โรงเรียนธุรกิจ)

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): อุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ India ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาสเปน India อุดมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส Inde ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ภาษาโปรตุเกส India

สรุปหลักสูตร: ทำธุรกิจใน รัฐอานธรประเทศ. หลักสูตร

รัฐอานธรประเทศอยู่กลยุทธ์ในอนุทวีปอินเดีย มีเส้นชายฝั่งทะเลใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศที่มีพื้นที่ของ 970 กิโลเมตร อานธรประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคใต้อินเดีย เป็นรัฐที่สามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทั่วพื้นที่ 276,754 ตารางกิโลเมตรและประชากร 76,000,000 เมืองหลวงของรัฐคือ ไฮเดอรา ซึ่งเป็นนานาชาติที่สะดวกและสามารถเข้าถึงได้

จะมีการจัดอันดับของรัฐที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศด้วย 8.35 ต่อปีการเจริญเติบโตร้อยละ

เป็นลักษณะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค (75% ของวิศวกรรมอินเดียศึกษามาจากทั้งสี่รัฐทางภาคใต้ของอานธรประเทศ, กรรณาฏัก, ทมิฬ Nadu และ เกรละ) เกือบ 23 เปอร์เซ็นต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกามาจากอานธรประเทศ

การท่าเรือแห่ง วิสาขปัตนั เป็นประตูสู่ฝั่งตะวันออกของอินเดีย มันมีบทบาทสำคัญเป็นฐานการกระจายจุดกลางสำหรับภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศอินเดีย คำว่า"ความสว่าง อัญมณี"ของพอร์ตสำคัญทั้งหมดอินเดียเพื่อประสิทธิภาพที่โดดเด่นของการผลิตและ, วิสาขปัตนั พอร์ต ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน การค้าในและต่างประเทศ

อานธรประเทศยังเป็นไปหลายด้านอุตสาหกรรม / บริษัท ไอทีที่มีสถานะของวงจรทั้งในและต่างประเทศ อานธรประเทศ ตรงบริเวณ ความภาคภูมิใจของสถานที่ในประเทศใน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริการ ที่เปิดใช้งาน อานธรประเทศ เป็นรัฐชั้นนำในประเทศในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงคุณภาพของการบริหารและการกำกับการ ของประชาชนในทุกรัฐ หมู่บ้านในรัฐเกือบทุกปกคลุมด้วยเครือข่ายใยแก้วนำแสงของ และพึ่งให้การสื่อสารเครือข่าย

กลยุทธ์การลงทุนในภาคอานธรประเทศ

อานธรประเทศอันดับของผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของธัญพืช, ผลไม้, ผัก, ฝ้าย, ข้าวโพด, นมและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในประเทศ ชั้นนำของรัฐในอุตสาหกรรมเกษตรจากหลาย - น้ำตาล, น้ำมันบริโภคอาหารทะเลเป็นต้น

อานธรประเทศเป็นที่ตั้งของการผลิตและอุตสาหกรรมบริการจำนวนมากเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลุ่มยาและเวชภัณฑ์เกษตรแปรรูป; แร่อุตสาหกรรมพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ, เครื่องหนัง, อัญมณีและเครื่องประดับ

รัฐบาลของอานธรประเทศได้วางเอาบนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเป็นหนึ่งในโปรแกรมควบคุมการเจริญเติบโตที่สำคัญของรัฐในอนาคต รัฐที่มีประโยชน์มากมายในแง่ของว่างที่อุดมสมบูรณ์ของทักษะสูงกำลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ, โครงสร้างพื้นฐานทางวิชาการและสังคมระดับโลกและรัฐบาล เชิงรุก รัฐได้เกิดยังเป็นสำนักงานกลับไปยังโลกที่เกิดขึ้นใหม่เป็นปลายทางการลงทุนที่ต้องการสำหรับชุมชน โลกจาก BPO เพื่อ KPO เทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมรถยนต์มีสถานะที่แข็งแกร่งในรัฐอานธรประเทศเนื่องจากฐานกว้างของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของกำลังคนมากเป็นกันเองและมี อานธรประเทศมีเครดิตของตนกว่า 100 บริษัท ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (รวมถึงผู้ผลิตชั้นแรกและ)

ภาคการเกษตรก่อเกือบ 19 เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี ของรัฐให้การจ้างงานประมาณร้อยละ 65 ของประชากรของรัฐ ภาคนี้ ยก ด้วยความโปรดปรานของทรัพยากรธรรมชาติในแง่ของดินและระบบชลประทาน

อานธรประเทศมีฐานะเด่นในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์กับภาคบัญชี ไฮเดอรา เกือบหนึ่งในสามของการผลิตรวมของอินเดียเป็นกลุ่มยา อานธรประเทศที่มีขนาดตลาดของสหรัฐอเมริกา 1600.000.000 เงินดอลลาร์ ปัจจุบันเติบโตถึง ดอลลาร์ 10 พันล้าน นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในระดับสากลสำหรับทักษะในการสังเคราะห์สารเคมีและกระบวนการทางวิศวกรรม ไฮเดอรา ถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นกลุ่มทุนของประเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นภาคอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญในรัฐอานธรประเทศด้วยการจำเริญธรรมชาติกับการเกษตรมากมายและหลากหลายความมั่งคั่งป่าไม้ทรัพยากรทางทะเลและประชากรสัตว์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการส่งเสริมของภาคเทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องหนังจะทรงตัวเติบโตชี้แจงในอานธรประเทศที่มีสภาพเป็นที่สองในการผลิตไหมดิบและฝ้ายที่สี่ในการผลิตและโรงงานทอผ้าขนสัตว์ในประเทศ

อานธรประเทศเป็นหนึ่งเดียวของรัฐแรกที่มีนโยบายพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว บัญชีอานธรประเทศสำหรับ 23 ร้อยละของนักท่องเที่ยวในประเทศในประเทศและร้อยละ 2.7 ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปอานธรประเทศ

เอเชีย

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI กลับ

(c) EENI Global Business School (โรงเรียนธุรกิจ)
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies