สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน อาเซียน. เขตการค้าเสรี

EENI โรงเรียนธุรกิจ

การนำเข้าส่งออก

หน่วยการเรียน: สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน อาเซียน. หลักสูตร:

- เบื้องต้น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
- วัตถุประสงค์ หลักการ ประเทศสมาชิกอาเซียน สถิติ.
- เบื้องต้น :
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
  เขตการค้าเสรีอาเซียน.
  ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม.

อาเซียน เศรษฐกิจชุมชน

- ประวัติเศรษฐกิจอาเซียน.
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
- อาเซียนในข้อตกลงการค้าสินค้า.
- ตลาดเดียวและฐานการผลิตอาเซียน.
- การแข่งขันทางเศรษฐกิจภาค.

อาเซียน เขตการค้าเสร

- รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน.
- อัตราการเปิดเสรี ยกเลิกอากรนำเข้าและโควต้าอัตราภาษี.
- กฎแหล่งกำเนิดสินค้าอาเซียน การคำนวณมูลค่าเนื้อหาระดับภูมิภาค - มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ขั้นตอนการออกใบอนุญาตนำเข้า.
- การค้าการอำนวยความสะดวก อาเซียนหน้าต่างเดียว.
- ศุลกากรอาเซียน การประเมินราคาศุลกากร.
- มาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและวิธีการตรวจสอบและรับรอง.
- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สถานการณ์ฉุกเฉิน.
- สำนึกของเขตการค้าเสรีอาเซียน.

อาเซียน เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

- รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน.
- ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ความคิดริเริ่ม Multilateralisation เชียงใหม่ ความคิดริเริ่มพันธบัตรเอเชียตลาด.
- อาเซียน : จีน , อินเดีย, ญี่ปุ่น), เกาหลี, ปากีสถาน (เอฟทีเอ).
- อาเซียน : ออสเตรเลียนิวซีแลนด์, สหภาพยุโรป, รัสเซีย.
- อาเซียน : ประเทศแคนาดา, สหรัฐอเมริกา.

อาเซียนจีนในบริเวณเขตการค้าเสร

- อาเซียนจีนในบริเวณเขตการค้าเสรี.
- การค้าระหว่างประเทศอาเซียน - จีน
- แหล่งกำเนิดสินค้าของดี
- อาเซียนจีนที่ศูนย์ ความร่วมมือการทำงาน

ข้อตกลงอาเซียนแคนาดาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

- ข้อตกลงอาเซียนแคนาดาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอาเซียนและแคนาดา

อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนดบริเวณเขตการค้าเสรี

- อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนดบริเวณเขตการค้าเสร
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
- กฎแหล่งกำเนิดสินค้า

อาเซียน - อินเดียค้าในสินค้า สัญญา

- อาเซียน - อินเดียค้าในสินค้า สัญญา
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน

อาเซียน - รัสเซียธุรกิจฟอรั่ม

- อาเซียน - รัสเซียธุรกิจฟอรั่ม
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอาเซียนและรัสเซีย

อาเซียนสหรัฐอเมริกาค้าและกรอบความตกลงการลงทุน

- อาเซียนสหรัฐอเมริกาค้าและกรอบความตกลงการลงทุน
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและสหรัฐฯ

ทรานส์ในภูมิภาคอาเซียนยุโรปริเริ่มสหภาพการค้า

- ทรานส์ในภูมิภาคอาเซียนยุโรปริเริ่มสหภาพการค้า
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปทุกประเทศ

อาเซียนญี่ปุ่นที่ครบวงจรทางเศรษฐกิจเป็นหุ้นส่วน

- อาเซียนญี่ปุ่นที่ครบวงจรทางเศรษฐกิจเป็นหุ้นส่วน
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น

ลงทุนในต่างประเทศลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยตรงในอาเซียน

- การลงทุนอาเซียนสภาเขต.
- ลงทุนในต่างประเทศโดยตรงในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน : แนวโน้มและความท้าทาย.
- แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศอาเซียน กระแส.
- การลงทุนมาตรการเชิงนโยบายและการพัฒนาในตลาดอาเซียน.

 อาเซียนเกาหลีในบริเวณเขตการค้าเสร

- อาเซียนเกาหลีในบริเวณเขตการค้าเสรี
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศอาเซียนและเกาหลีใต้

การประชุมสุดยอดอาเซียน - ปากีสถาน

- อาเซียนปากีสถานการค้าเสร
- การค้าระหว่างประเทศระหว่างอาเซียนและปากีสถาน

ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสามเหลี่ยมการเจริญเติบโต

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

บรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตะวันออกพื้นที่เติบโตอาเซียน

หลักสูตรสื่อการเรียน (ภาษา): En ASEAN Es ASEAN

ตัวอย่างของหลักสูตร สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน:
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาเซียน เขตการค้าเสรี

ลงทุนในต่างประเทศลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยตรงในอาเซียน

ปริญญาโทในธุรกิจระหว่างประเทศ ความเชี่ยวชาญ เอเชีย

สรุปหลักสูตร สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน

ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ประเทศเวียดนาม, ประเทศจีน, ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิก ต่างประเทศ: บรูไน, ประเทศกัมพูชา, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศลาว, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศพม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม.

ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสามเหลี่ยมการเจริญเติบโต

อาเซียนสหภาพยุโรปริเริ่มการค้าระหว่างประเทศ :
อาเซียนสหภาพยุโรปริเริ่มการค้าระหว่างประเทศ

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 1967 ในกรุงเทพฯโดยห้าเดิมประเทศสมาชิก : อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทย บรูไนเข้าร่วมในปี 1984 เวียดนามในปี 1995 ลาวและพม่าในปี 1997 และ 1999 ประเทศกัมพูชา

ณ ปี ภูมิภาคอาเซียนมีประชากรประมาณ 560,000,000, พื้นที่ทั้งหมด 4.5 ล้านตารางกิโลเมตรรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเกือบ เงินดอลลาร์ 1,100 พันล้านบาทและมีการค้ารวมประมาณ ดอลลาร์ 1,400 พันล้าน

วันนี้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาเซียนครอบคลุมพื้นที่ดังต่อไปนี้การค้าการลงทุนอุตสาหกรรมบริการการเงิน, การเกษตร, ป่าไม้, พลังงาน, การขนส่งและการสื่อสารทรัพย์สินทางปัญญาวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและท่องเที่ยว

อาเซียนบวกสาม

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มาตรการที่ระบุใน อาเซียน วิสัยทัศน์ 2020 เป้าหมายมันคือการสร้างมั่นคงมั่งคั่งและการแข่งขันสูงอาเซียนภาคเศรษฐกิจ ที่มีการไหลฟรีสินค้าบริการการลงทุนและการไหล อิสระ ทุนการพัฒนา เศรษฐกิจ อย่างเป็นธรรมและลดความยากจนและความแตกต่างทางเศรษฐกิจ และสังคมในปี 2020

อาเซียน ฟรี การค้า ขณะนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นจริง ประเทศสมาชิก อาเซียนได้ทำให้ความคืบหน้าสำคัญในการลดภาษีภายในภูมิภาคผ่านภาษีมีผลบังคับใช้สิทธิพิเศษสามัญ มากกว่าร้อยละ 99 ของผลิตภัณฑ์ในรายการ ใบ ของ อาเซียน - 6 ได้แก่ บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยได้นำมาลงในอัตราร้อยละ 0-5 ช่วง

ความร่วมมืออาเซียนบวกสามเริ่มขึ้นในธันวาคม 1997 กับการประชุมของการประชุมทางการระหว่างผู้นำอาเซียนและนับได้จากเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

อาเซียนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พื้นที่การค้าเสรี

บรูไน

เอเชีย

(c) EENI- โรงเรียนธุรกิ (1995-2015)
EENI โรงเรียนธุรกิ

EENI ASEAN